SKDE har et særlig ansvar for å holde denne pakken (rapporteket) oppdatert men også andre kan bidra (eksempelvis gjennom “fork” og “pull request”). Ved å bidra godtar man også de etiske retningslinjene som gjelder for prosjektet.