Rapporteket er en analyse- og rapporteringstjenste som benyttes av medisinske kvalitetsregistre. Formålet med slike registre er å overvåke kvalitet og bidra til kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Med utgangspunkt i data fra registrene kan Rapporteket tilby interaktiv undersøkelse av rådata, rutinemessig utsending av rapporter og visualisering av resultater fra registrene. Tjenesten utvikles og vedlikeholdes av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) og arbeidet finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet.

Teknologien bak Rapporteket er i hovedsak basert på R som er et fritt tilgjengelig programvaremiljø for statistiske og grafiske formål. All programkode og annet innhold (utenom registerdata) på Rapporteket er strukturert i R-pakker som lages og vedlikeholdes av statistikere i registrene.