Skip to contents

Følgende informasjon er tilgjengelig:

Det er et mål at informasjonen skal være relevant, dekkende og oppdatert. Innspill og kommentarer er derfor svært velkomne.

For utviklere av innhold på Rapporteket generelt

Dette er informasjon om Rapporteket vedlikeholdt som en R-pakke. Målgruppen er først og fremst brukere av Rapporteket selv om innholdet også kan være nytting for de som utvikler innhold og tjenster på Rapporteket. Spesifikk informasjon om/for hvert enkelt register på Rapporteket finnes i respektive R-pakker som alle er tilgjengelig på GitHub.

Alt innhold på Rapporteket er strukturert i R-pakker der koden tilgjengeliggjøres på GitHub. For å bidra kreves en github-konto og medlemsskap i organisasjonen Rapporteket.

For utviklere av dette prosjektet (rapporteket) spesielt

SKDE har et særlig ansvar for å holde denne pakken (rapporteket) oppdatert men også andre kan bidra (eksempelvis gjennom “fork” og “pull request”). Ved å bidra godtar man også de etiske retningslinjene som gjelder for prosjektet.